Producenci
Regulamin

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kuptosam.com, prowadzony jest przez Grzegorza Żbikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Phantom. Siedziba firmy znajduje się w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej 148A. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 586-103-24-70, Regon: 191713795.

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej KupToSam.

3. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep internetowy KupToSam są nowe (fabrycznie zapakowane) oraz wolne od wad prawnych.

4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

5. Do wszystkich zakupionych towarów dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury Vat.

6. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu KupToSam, poprzez e-mail: sklep@kuptosam.com, oraz pod numerem telefonu +48 666 878 218.

7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja lub posiadanie konta w sklepie.

8. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych adresowych tj. imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych tj. imię i nazwisko, telefon, e-mail. W przypadku podania niepełnych danych – skontaktujemy się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy KupToSam może odstąpić od realizacji zamówienia.

9. Wprowadzanie zmian do zamówienia lub jego wycofanie jest możliwe poprzez telefoniczny kontakt pod nr telefonu +48 666 878 218 lub e-mailem pod adresem sklepik@kuptosam.com.

10. Wszystkie sprzedawane towary w sklepie internetowym KupToSam znajdują się fizycznie na magazynie. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranej formy płatności oraz rodzaju wysyłki przez Klienta. W szczególnym przypadku braku części towarów lub jego losowym uszkodzeniu objętych zamówieniem, KupToSam skontaktuje się z Klientem, celem ustalenia sposobu realizacji zamówienia (częściowa realizacja, oczekiwanie na zamówiony towar, anulowanie zamówienia).

* Niektóre produkty oferowane w naszym sklepie oznaczone są statusem stanu "na zamówienie". Towar wtenczas jest sprowadzany na indywidualne życzenie Klienta. Należy sprawdzić jego dostępność u dystrybutora. Nie ma pewności, iż produkt będzie ściągnięty w ustalonym terminie. W skrajnym przypadku towar może być nieosiągalny.

11. Kontakt ze Sklepem:

 • Adres Sprzedawcy: ul. Chwarznieńska 148 A, 81-602 Gdynia
 • Adres e-mail Sprzedawcy: sklepik@kuptosam.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 878 218
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 49 7065 0002 0652 4421 3304 0001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 - 18

12. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa kurier Pocztex48,
 • Przesyłka pocztowa, odbiór w punkcie,
 • Przesyłka pocztowa, odbiór na stacjach Orlen,
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Chwarznieńska 148 A, 81-602 Gdynia

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Karty płatnicze:
 • * Visa
 • * Visa Electron
 • * MasterCard
 • * MasterCard Electronic
 • * Maestro”

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

13. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”)


15. Prawo odstąpienia od umowy:

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 • „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)
 • Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres: ul. Chwarznieńska 148 A, 81-602 Gdynia niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

16. Reklamacja i gwarancja:

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Chwarznieńska 148 A, 81-602 Gdynia
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

17. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

18. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą i wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych.

19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Zegarki24h. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

20. Pomyłka rzecz ludzka...mimo, iż staramy się ograniczyć je do minimum. Za każdy wykryty błąd w treści opisu lub oprawie graficznej naszych produktów, nagradzamy naszych Klientów 3% rabatem.

21. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach firmy KupToSam są używane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zawartość merytoryczna sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. KupToSam nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach produktów, o których mowa powyżej. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl